Về

Matt là nhà sản xuất và biên tập viên điều hành tại Trifilm. Ông có hơn 15 năm sản xuất truyền hình và video, từ các bộ phim hài giờ vàng trên NBC, đến loạt phim truyền hình thực tế trên mạng cáp, đến phương tiện truyền thông mới dựa trên web, đến công việc từ thiện của Bill Gates.