Biểu tượng Người

Con người nhân dân

Thích làm việc và giúp đỡ mọi người. Mong muốn mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề xã hội. Thích làm việc với NGƯỜI.

Nghề nghiệp

Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Tiếp thị và quảng cáo
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Y tế
Thực phẩm & Đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Công nghệ sinh học
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ bảo vệ
Thực phẩm & Đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nguồn nhân lực
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Giáo dục
Giáo dục
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ bảo vệ
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Tiếp thị và quảng cáo
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Y tế
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Y tế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ bảo vệ
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giáo dục
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Entrepreneurship
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giáo dục
Nguồn nhân lực
Entrepreneurship
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch

Tiêu điểm liên quan

Chuyên gia vệ sinh nha khoa Heather
Xem và lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp của Matt Romero và cách anh ấy trở thành Nhà thiết kế cảnh quan tại Studio-MLA.  
Matt
Xem và lắng nghe câu chuyện của Kimberly và Assia với tư cách là sinh viên Hỗ trợ Nha khoa tại Foothill College.
Kim và Assia
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Daniel về cách anh trở thành Trợ lý Giáo sư.
Daniel Vignon
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Heather về sự nghiệp của cô với tư cách là Chuyên gia vệ sinh nha khoa.
Chris Lee
Những khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của bạn là gì? Khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của tôi chắc chắn là khả năng biến các khái niệm thành thực tế hữu hình. Thật vô cùng hài lòng khi chứng kiến một ý tưởng phát triển từ bản thiết kế của nó thành một sự hiện diện không gian, chức năng. Từ góc độ rộng hơn, tôi rất tự hào khi đóng góp cho một tổ chức có tư duy tiến bộ nhằm cách mạng hóa bối cảnh sản xuất. Khi chúng ta thấy mình hơn nửa thế kỷ kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối cùng, điều quan trọng là phải mở ra sự thay đổi và hiện đại hóa các phương pháp tiếp cận của chúng ta đối với sản xuất ... Đọc thêm
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.