Biểu tượng Người

Con người nhân dân

Thích làm việc và giúp đỡ mọi người. Mong muốn mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề xã hội. Thích làm việc với NGƯỜI.

Nghề nghiệp

Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Tiếp thị và quảng cáo
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Y tế
Thực phẩm & Đồ uống
Nguồn nhân lực
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Công nghệ sinh học
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Năng lượng
Thực phẩm & Đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Nguồn nhân lực
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Giáo dục
Dịch vụ bảo vệ
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Tiếp thị và quảng cáo
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Y tế
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Môi trường
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Y tế
Dịch vụ bảo vệ
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giáo dục
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Entrepreneurship
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giáo dục
Entrepreneurship
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Tiêu điểm liên quan

Matt
Watch and listen to Matt Romero's career story and how he became Landscape Designer at Studio-MLA.  
Kim and Assia
Watch and listen to Kimberly and Assia's story as Dental Assisting students at Foothill College.
daniel vignon
Gladeo reporter Katelyn interviews Daniel about how he became an Assistant Professor.
heather dental hygienist
Gladeo reporter Katelyn interviews Heather about her career as Dental Hygienist.
Chris Lee
What are the most rewarding aspects of your career? The most rewarding aspect of my career is undoubtedly my capacity to transform concepts into tangible realities. It is immensely gratifying to witness an idea evolve from its blueprint to a functional, spatial presence. From a broader perspective, I take great pride in contributing to a forward-thinking organization that aims to revolutionize the manufacturing landscape. As we find ourselves over half a century since the last industrial revolution, it is crucial to usher in change and modernize our approaches to manufacturing… Read More
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.