Hospitality

Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch

Du lịch là du lịch cho mục đích giải trí, giải trí hoặc kinh doanh. Ngành khách sạn là một danh mục rộng lớn các lĩnh vực trong ngành dịch vụ bao gồm chỗ ở, nhà hàng, tổ chức sự kiện, công viên giải trí, giao thông vận tải, du thuyền và các lĩnh vực bổ sung trong ngành du lịch.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực Khách sạn, Chăm sóc cá nhân &Du lịch
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây