Biểu tượng Ngón tay cái lên

Người thuyết phục

Enjoys persuading, influencing and leading people. Good at selling things and ideas. Likes to work with PEOPLE and DATA.

Nghề nghiệp

Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Trang phục & Phụ kiện
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Trang phục & Phụ kiện
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Trang phục & Phụ kiện
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Thực phẩm & Đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Entrepreneurship
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Entrepreneurship
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ bảo vệ
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kinh tế xanh
Trang phục & Phụ kiện
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Quốc phòng & Không gian
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Tiếp thị và quảng cáo
Nguồn nhân lực
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Tiếp thị và quảng cáo
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công trình
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Quốc phòng & Không gian
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Nguồn nhân lực
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Thực phẩm & Đồ uống
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Năng lượng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Tiếp thị và quảng cáo
Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Tiêu điểm liên quan

Noelle Vest
Watch and listen to Noelle Vest's career story and how she became a Real Estate Representative at Metropolitan Water District.
Marie Ako Gladeo
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Marie về sự nghiệp kỹ sư thiết kế cơ khí tại Chevron. Marie cũng đưa ra một số lời khuyên thực sự tuyệt vời cho các kỹ sư mới chớm nở trong đào tạo.
Thu nhỏ
Chào mừng bạn đến với HireEd! Đây là một loạt bài do Propel LA mang đến cho bạn, đặc biệt dành cho học sinh trung học để tìm hiểu và lắng nghe từ các chuyên gia làm việc trong một số ngành công nghiệp mới nổi nóng nhất của LA - tất cả đều cung cấp mức lương tốt, có các trường học địa phương và với con đường sự nghiệp của trường cao đẳng cộng đồng hoặc một trường đại học bốn năm. Video này giới thiệu các nghề nghiệp trong ngành vận tải: A&P Mechanic
Thu nhỏ
  Chào mừng bạn đến với HireEd! Đây là một loạt bài do Propel LA mang đến cho bạn, đặc biệt dành cho học sinh trung học để tìm hiểu và lắng nghe từ các chuyên gia làm việc trong một số ngành công nghiệp mới nổi nóng nhất của LA - tất cả đều cung cấp mức lương tốt, có các trường học địa phương và với con đường sự nghiệp của trường cao đẳng cộng đồng hoặc một trường đại học bốn năm.
Thu nhỏ
Chào mừng bạn đến với HireEd! Đây là một loạt bài do Propel LA mang đến cho bạn, đặc biệt dành cho học sinh trung học để tìm hiểu và lắng nghe từ các chuyên gia làm việc trong một số ngành công nghiệp mới nổi nóng nhất của LA - tất cả đều cung cấp mức lương tốt, có các trường học địa phương và với con đường sự nghiệp của trường cao đẳng cộng đồng hoặc một trường đại học bốn năm. Video này giới thiệu về nghề nghiệp trong giáo dục: Người hướng dẫn định hướng và di chuyển
Soma Mei Sheng Frazier is an East Coast Native living in the San Francisco Bay Area, where she presently serves as a 2017 San Francisco Library Laureate and final judge of the Tom Howard/Margaret Reid Poetry Contest. The daughter of a Chinese mother and a Texan father, she was raised in a biracial household in rural New Hampshire. From a young age, Soma found community and solace in literature. At the age of 18, she moved to California to attend Pomona College. Her award winning fiction chapbooks, Salve (Nomadic Press) and Collateral Damage: A Triptych (RopeWalk Press), have… Read More