Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng

Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng

Chính phủ là một hệ thống mà theo đó một tiểu bang hoặc cộng đồng được quản lý. Tổ chức phi lợi nhuận là một tổ chức sử dụng doanh thu thặng dư để đạt được mục tiêu của mình thay vì phân phối chúng dưới dạng lợi nhuận hoặc cổ tức. Dịch vụ công là một dịch vụ do chính phủ cung cấp cho những người sống trong phạm vi quyền hạn của mình, trực tiếp hoặc bằng cách tài trợ cho việc cung cấp dịch vụ tư nhân.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá các nghề nghiệp trong Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây