Hình thu nhỏ Tiếp thị

Tiếp thị và quảng cáo

Tiếp thị là hoạt động, tập hợp các tổ chức và quy trình để tạo, giao tiếp, cung cấp và trao đổi các dịch vụ có giá trị cho khách hàng, khách hàng, đối tác và xã hội nói chung. Quảng cáo là một hình thức truyền thông thường cố gắng thuyết phục khách hàng tiềm năng mua hàng hoặc tiêu thụ nhiều thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hơn so với các thương hiệu hoặc dịch vụ cạnh tranh.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực Tiếp thị và Quảng cáo
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây