Giải trí

Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Giải trí: việc sản xuất và bán các sản phẩm thu hút sự chú ý và quan tâm của, hoặc mang lại niềm vui và sự thích thú cho khán giả. Phương tiện truyền thông: các công cụ được sử dụng để lưu trữ và cung cấp thông tin hoặc dữ liệu. Ngành thể thao: thị trường liên quan đến sản xuất, tạo điều kiện, quảng bá hoặc tổ chức bất kỳ hoạt động, kinh nghiệm hoặc doanh nghiệp kinh doanh nào tập trung vào thể thao.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực giải trí, truyền thông &thể thao
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây