Công trình

Công trình

Áp dụng kiến thức khoa học, kinh tế, xã hội và thực tiễn, nhằm thiết kế, xây dựng và bảo trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị, hệ thống, vật liệu và quy trình.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây