Biểu tượng Trình xây dựng

Người xây dựng

Thích làm việc với những thứ thiết thực mà bạn có thể nhìn thấy hoặc chạm vào và làm cho chúng tốt hơn - công cụ, động vật và máy móc. Tận hưởng không gian ngoài trời. Thích làm việc với THINGS.

Nghề nghiệp

Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Thực phẩm & Đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Trang phục & Phụ kiện
Thực phẩm & Đồ uống
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Trang phục & Phụ kiện
Quốc phòng & Không gian
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Trang phục & Phụ kiện
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công nghệ
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Vận chuyển và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Quốc phòng & Không gian
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công nghệ sinh học
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Sản xuất
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công trình
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Y tế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Năng lượng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Thực phẩm & Đồ uống
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công trình
Công trình
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Môi trường
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Giáo dục
Dịch vụ bảo vệ
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Môi trường
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ bảo vệ
Công nghệ
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Entrepreneurship
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công trình
Quốc phòng & Không gian
Entrepreneurship
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Tiêu điểm liên quan

Matt
Watch and listen to Matt Romero's career story and how he became Landscape Designer at Studio-MLA.  
Kim and Assia
Watch and listen to Kimberly and Assia's story as Dental Assisting students at Foothill College.
daniel vignon
Gladeo reporter Katelyn interviews Daniel about how he became an Assistant Professor.
heather dental hygienist
Gladeo reporter Katelyn interviews Heather about her career as Dental Hygienist.
Chris Lee
What are the most rewarding aspects of your career? The most rewarding aspect of my career is undoubtedly my capacity to transform concepts into tangible realities. It is immensely gratifying to witness an idea evolve from its blueprint to a functional, spatial presence. From a broader perspective, I take great pride in contributing to a forward-thinking organization that aims to revolutionize the manufacturing landscape. As we find ourselves over half a century since the last industrial revolution, it is crucial to usher in change and modernize our approaches to manufacturing… Read More
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.