Kỹ thuật viên thư viện / Trợ lý thư viện

Biểu tượng
Biểu tượng Bảng tạm
Biểu tượng
Biểu tượng Người
Biểu tượng
Biểu tượng Ngón tay cái lên
Vai trò liên quan: Thư ký lưu hành, Trợ lý thư viện, Trợ lý thư viện, Cộng tác viên thư viện, Thư ký thư viện, Kỹ thuật viên truyền thông thư viện, Chuyên gia thư viện, Trợ lý kỹ thuật thư viện (LTA), Kỹ thuật viên thư viện, Kỹ thuật viên trang

Spotlights

Tiêu đề tương tự

Thư ký lưu hành, Trợ lý thư viện, Trợ lý thư viện, Cộng tác viên thư viện, Thư ký thư viện, Kỹ thuật viên truyền thông thư viện, Chuyên gia thư viện, Trợ lý kỹ thuật thư viện (LTA), Kỹ thuật viên thư viện, Kỹ thuật viên trang

Mô tả công việc

Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện giúp thủ thư với tất cả các khía cạnh của việc điều hành một thư viện.

Muỗng bên trong
Trách nhiệm công việc

Kỹ thuật viên và trợ lý thư viện thường làm như sau:

 • Cho khách hàng quen mượn tài liệu thư viện và thu thập tài liệu trả lại
 • Sắp xếp và thu hồi sách trả lại, tạp chí định kỳ và các tài liệu khác
 • Lập danh mục và duy trì tài liệu thư viện
 • Xử lý các khoản vay liên thư viện
 • Đăng ký khách hàng quen mới và phát hành thẻ thư viện
 • Trả lời các câu hỏi tham khảo thường xuyên từ khách hàng quen
 • Hướng dẫn người dùng cách sử dụng tài nguyên thư viện
 • Duy trì cơ sở dữ liệu máy tính được sử dụng để định vị tài liệu thư viện
 • Thực hiện các công việc văn thư thông thường như trả lời điện thoại và sắp xếp tệp
 • Giúp lập kế hoạch và tham gia vào các chương trình đặc biệt, chẳng hạn như bán sách đã qua sử dụng, thời gian kể chuyện hoặc các chương trình tiếp cận cộng đồng

Một thủ thư thường giám sát các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện. Cả kỹ thuật viên và trợ lý đều giúp khách hàng quen tìm kiếm thông tin và sắp xếp tài liệu thư viện. Tuy nhiên, các kỹ thuật viên thư viện thường có nhiều trách nhiệm hơn trợ lý thư viện.

Kỹ thuật viên thư viện và trợ lý trong các thư viện nhỏ có một loạt các nhiệm vụ. Trong các thư viện lớn, họ có xu hướng chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như dịch vụ người dùng hoặc dịch vụ kỹ thuật. Những người chuyên về dịch vụ người dùng hỗ trợ người dùng thư viện định vị tài nguyên và thông tin. Những người chuyên về dịch vụ kỹ thuật nghiên cứu, mua lại, lập danh mục và xử lý tài liệu sẽ được thêm vào bộ sưu tập của thư viện.

Sau đây là ví dụ về các loại kỹ thuật viên và trợ lý thư viện:

Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện học thuật giúp sinh viên, khoa và nhân viên trong các trường cao đẳng và đại học truy cập các tài nguyên và thông tin liên quan đến các môn học hoặc dự án nghiên cứu. Một số dạy học sinh cách truy cập và sử dụng tài nguyên thư viện. Họ có thể làm việc tại các bàn dịch vụ để dự trữ tài liệu, bộ sưu tập đặc biệt hoặc phòng thí nghiệm máy tính.

Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện công cộng làm việc trong các thư viện cộng đồng để phục vụ các thành viên của công chúng. Họ giúp khách hàng quen tìm sách để đọc cho vui, hỗ trợ khách hàng quen nghiên cứu hoặc dạy khách hàng quen cách truy cập tài nguyên của thư viện. Một số kỹ thuật viên trong các thư viện công cộng có thể giúp lập kế hoạch chương trình cho người dùng, chẳng hạn như thời gian kể chuyện cho trẻ em hoặc câu lạc bộ sách cho thanh thiếu niên hoặc người lớn.

Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện trường học chỉ cho học sinh cách tìm và sử dụng tài nguyên thư viện, duy trì các bộ sưu tập sách giáo khoa và giúp giáo viên phát triển tài liệu chương trình giảng dạy.

Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện đặc biệt làm việc trong các môi trường khác ngoài trường học hoặc thư viện công cộng, bao gồm các cơ quan chính phủ, tập đoàn, bảo tàng, công ty luật và trung tâm y tế. Chúng hỗ trợ người dùng, tìm kiếm tài nguyên thư viện, biên soạn thư mục và cung cấp thông tin về các chủ đề mà tổ chức quan tâm.

Kỹ năng cần thiết

Kỹ năng giao tiếp. Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện phải có khả năng trả lời rõ ràng các câu hỏi của khách hàng quen và giải thích việc sử dụng các tài nguyên thư viện.

Định hướng chi tiết. Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện phải hết sức chú ý để đảm bảo rằng các tài liệu và thông tin thư viện được sắp xếp chính xác và phù hợp với hệ thống tổ chức của thư viện.

Kỹ năng giao tiếp. Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện cần làm việc với những người bảo trợ thư viện, thủ thư, giáo viên hoặc nhà nghiên cứu.

Kỹ năng lắng nghe. Các kỹ thuật viên và trợ lý thư viện cần lắng nghe khách hàng quen để giúp họ thực hiện các chủ đề nghiên cứu hoặc tìm kiếm tài liệu.

Loại Tổ chức
 • Chính quyền địa phương, ngoại trừ giáo dục và bệnh viện    
 • Các trường cao đẳng, đại học và trường chuyên nghiệp; tiểu bang, địa phương và tư nhân    
 • Trường tiểu học và trung học cơ sở; địa phương    
 • Các dịch vụ thông tin khác
Việc làm năm 2020
181,100
Việc làm dự kiến năm 2030
180,700
Giáo dục và đào tạo cần thiết

Các kỹ thuật viên thư viện thường cần chứng chỉ sau trung học về công nghệ thư viện, có thể bao gồm các môn học về mua lại, lập danh mục, lưu hành, tham khảo và hệ thống thư viện tự động. Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ có thông tin về các chương trình chứng chỉ do tiểu bang cung cấp.

Hầu hết các trợ lý thư viện thường cần bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương.

Trợ lý thư viện thường được đào tạo ngắn hạn tại chỗ để tìm hiểu về thư viện và tài nguyên thư viện.

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến