Spotlights

Mô tả công việc

Giám đốc nhà hát là một chuyên gia sáng tạo, người giám sát các tác phẩm sân khấu trực tiếp trong tất cả các giai đoạn, từ các cuộc gọi tuyển diễn viên đến biểu diễn. Phần lớn công việc của một giám đốc nhà hát liên quan đến việc phát triển một tầm nhìn sáng tạo cho một kịch bản cụ thể và làm việc để đưa tầm nhìn đó vào cuộc sống thông qua biểu diễn trực tiếp. Trong khi các giám đốc nhà hát thường đóng vai trò là người phụ trách chính trên trường quay sản xuất sân khấu, họ cũng có thể cộng tác với các chuyên gia khác, những người có thể thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như thiết kế bối cảnh, chỉ đạo âm nhạc và quản lý sân khấu.

Một giám đốc nhà hát có thể làm việc trên các vở nhạc kịch, vở kịch thẳng hoặc các thể loại nghệ thuật khác mà khán giả có thể xem thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp. Bởi vì những chương trình này diễn ra trong thời gian thực và trước khán giả trực tiếp, điều quan trọng là giám đốc nhà hát phải chuẩn bị cho những tình huống không lường trước được để họ có thể điều chỉnh hướng dẫn của mình và đảm bảo rằng bất kỳ chương trình nào cũng có thể tiếp tục. Ví dụ: nếu một diễn viên chính gặp chấn thương trong một buổi biểu diễn, một đạo diễn có thể chỉ định một người dưới quyền để tiếp quản buổi biểu diễn.

Trách nhiệm công việc
 • Dẫn dắt việc đọc qua tập lệnh

 • Tổ chức chặn để cho diễn viên biết di chuyển ở đâu trong từng cảnh

 • Chia nhỏ các cảnh để phát triển các đặc điểm

 • Duy trì liên lạc với người quản lý sân khấu

 • Tín hiệu lên lịch cho các nhóm ánh sáng và âm thanh

 • Giám sát toàn bộ hoạt động của chương trình để thực hiện các điều chỉnh trước khi khai mạc

 • Tham dự các chương trình để ghi chú về cách các diễn viên có thể cải thiện cho buổi biểu diễn tiếp theo

Các kỹ năng cần thiết trong công việc
 • Sáng tạo

 • Sự đàm phán

 • Kỹ năng giao tiếp

 • Hợp tác

 • Quản lý thời gian

 • Kỹ năng nghiên cứu

 • Tổ chức

 • Khả năng duy trì động lực

 • Cống hiến cho ngành công nghiệp

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến