Spotlights

Mô tả công việc

Tiếp thị trải nghiệm, còn được gọi là tiếp thị tương tác, là một kỷ luật trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo tập trung vào việc bao gồm người tiêu dùng như một phần của sự phát triển của thương hiệu hoặc sản phẩm. Lý thuyết củng cố tiếp thị trải nghiệm là người tiêu dùng nên là một phần của quá trình phát triển thương hiệu và có tiếng nói về cách vận hành trải nghiệm tiếp thị. Thông qua các sự kiện gắn kết người tiêu dùng, các nhà quản lý thương hiệu có thể thu thập phản hồi, phát triển nhận thức về thương hiệu lớn hơn giữa người tiêu dùng và kết nối hiệu quả hơn người tiêu dùng tiềm năng với các thương hiệu mà họ đang làm việc.

Nguồn cấp tin tức

Việc làm theo
Nguồn: Research

Các khóa học và công cụ trực tuyến