Nông nghiệp

Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn

Bao gồm các cơ sở chủ yếu tham gia trồng trọt, chăn nuôi, khai thác gỗ và thu hoạch cá và các động vật khác từ trang trại, trang trại hoặc môi trường sống tự nhiên của chúng.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, câu cá và săn bắn
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây