Spotlights

Tiêu đề tương tự

Giám đốc kinh doanh âm nhạc, Giám đốc ngành âm nhạc, Giám đốc nghệ sĩ, Tư vấn kinh doanh âm nhạc, Giám đốc điều hành âm nhạc, Giám đốc điều hành âm nhạc, Giám đốc phát triển kinh doanh âm nhạc, Giám đốc nhãn hiệu âm nhạc, Nhà chiến lược kinh doanh âm nhạc, Giám đốc tài chính âm nhạc

Mô tả công việc

Người quản lý kinh doanh trong ngành công nghiệp âm nhạc chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề tài chính và kinh doanh của các nhạc sĩ, ban nhạc, hãng thu âm hoặc các tổ chức liên quan đến âm nhạc khác. Họ xử lý lập kế hoạch tài chính, lập ngân sách, đàm phán hợp đồng, tạo doanh thu và chiến lược kinh doanh tổng thể. Mục tiêu chính là tối đa hóa thành công tài chính và tính bền vững của khách hàng trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Trách nhiệm công việc
 • Quản lý tài chính: Phát triển và quản lý ngân sách, theo dõi chi phí và đảm bảo ổn định tài chính cho khách hàng. Xử lý kế hoạch tài chính, bao gồm đầu tư, tiền bản quyền và phân phối doanh thu.
 • Đàm phán hợp đồng: Đàm phán và xem xét các hợp đồng, bao gồm các thỏa thuận ghi âm, thỏa thuận xuất bản, hợp đồng cấp phép và thỏa thuận thực hiện. Đảm bảo các điều khoản có lợi và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
 • Tạo doanh thu: Xác định và theo đuổi các cơ hội tạo doanh thu, chẳng hạn như doanh số bán đĩa, tiền bản quyền phát trực tuyến, biểu diễn trực tiếp, bán hàng hóa, tài trợ và xác nhận. Phát triển các chiến lược để tối đa hóa các dòng thu nhập.
 • Chiến lược kinh doanh: Phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh dài hạn để nâng cao sự thành công và tăng trưởng của khách hàng. Luôn cập nhật về xu hướng ngành, cạnh tranh và các mô hình kinh doanh mới nổi.
 • Quản lý nhóm: Xây dựng và quản lý một đội ngũ chuyên gia, chẳng hạn như kế toán, luật sư, đại lý và nhà báo, để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của khách hàng. Phối hợp và giám sát công việc của họ.
 • Quản lý mối quan hệ: Nuôi dưỡng và duy trì mối quan hệ với các chuyên gia trong ngành, bao gồm giám đốc điều hành hãng thu âm, nhà quảng bá, nhà phân phối và địa điểm. Cộng tác với họ để đảm bảo cơ hội thuận lợi cho khách hàng.
 • Pháp lý và Tuân thủ: Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định trong ngành công nghiệp âm nhạc, bao gồm luật bản quyền, thỏa thuận cấp phép, quy định về thuế và bảo vệ sở hữu trí tuệ.
Các kỹ năng cần thiết trong công việc
 • Sự nhạy bén về tài chính: Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc quản lý tài chính, lập ngân sách và thực hành kế toán. Khả năng phân tích dữ liệu tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Đàm phán hợp đồng: Kỹ năng đàm phán tuyệt vời để đảm bảo các điều khoản có lợi trong hợp đồng và thỏa thuận. Kiến thức về hợp đồng ngành công nghiệp âm nhạc và thuật ngữ pháp lý.
 • Kiến thức ngành: Kiến thức cập nhật về ngành công nghiệp âm nhạc, bao gồm xu hướng, động lực thị trường và các mô hình kinh doanh mới nổi. Quen thuộc với luật bản quyền, giấy phép, tiền bản quyền và nguồn doanh thu trong ngành công nghiệp âm nhạc.
 • Tư duy chiến lược: Có khả năng phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh dài hạn để tối đa hóa thành công tài chính. Xác định cơ hội, dự đoán thách thức và thích ứng với bối cảnh ngành thay đổi.
 • Giao tiếp và kết nối: Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, các chuyên gia trong ngành và các bên liên quan. Khả năng kết nối mạnh mẽ để tạo cơ hội cho khách hàng.

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến