Về

Nicole Robinson là một vũ công, giáo viên, biên đạo múa và người ủng hộ giáo dục khiêu vũ đến từ Riverside, CA.  Cô tốt nghiệp Đại học Bang California, San Bernardino với bằng Kinesiology.  Cô có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Giáo dục Khiêu vũ của Đại học Bang California, Long Beach.   

Nicole là một người ủng hộ mạnh mẽ việc cung cấp cơ hội giáo dục khiêu vũ cho những người được phục vụ dưới quyền.  Cô đã dành thời gian của mình trong giáo dục để cung cấp đào tạo khiêu vũ chất lượng cao miễn phí.  Nicole bắt đầu Chương trình Khiêu vũ AB Miller vào năm 1995 và thành lập Nhạc viện Khiêu vũ AB Miller vào năm 2011. Dưới sự chỉ đạo của cô, chương trình khiêu vũ của Trường Trung học AB Miller đã nhận được nhiều khoản tài trợ và hỗ trợ trong sứ mệnh tăng cường sự đa dạng trong khiêu vũ.  Cô là chuyên gia khiêu vũ cho học khu Thống nhất Fontana dẫn đầu các dự án và hội thảo phát triển chuyên môn cho giáo viên từ lớp K-6 và là giáo viên chính cho FUSD Dance Collaborative cung cấp giáo dục khiêu vũ cho học sinh từ lớp PK-8.   Năm 2015, cô được vinh danh là Giáo viên của năm của Liên đoàn Giáo viên California cho Vùng 10 và được vinh danh là Giáo viên của Năm của Tổ chức Gia đình Carlston năm 2017.   

Cô đã từng là trưởng nhóm cho Ủy ban Sửa đổi Tiêu chuẩn California về Khiêu vũ và là trưởng nhóm giáo viên cho Dự án Nghệ thuật California.  Hiện tại, Nicole là đồng chủ tịch của Hiệp hội Giáo dục Khiêu vũ California, tổ chức chuyên nghiệp trên toàn tiểu bang dành cho các nhà giáo dục khiêu vũ California.