Sản xuất thức ăn chăn nuôi

Sản xuất

Sản xuất hàng hóa để sử dụng hoặc bán bằng lao động và máy móc, công cụ, chế biến hóa học và sinh học, hoặc công thức.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá sự nghiệp trong lĩnh vực sản xuất
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây