Đội

Michelle

 

MICHELLE CHO

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận Nội dung

 

 

 

 

 

 

Ân sủng Cho

 

 

ÂN SỦNG CHO

Đồng sáng lập và COO, Trưởng bộ phận Sản phẩm

 

 

 

 

 

katelyn

 

 

KATELYN TORRES

Phóng viên trực tuyến

 

 

 

 

 

Matt Cates

 

 

MATT CATES

Người viết nội dung

 

 

 

Jerel Smith

 

JEREL SMITH

Nhà sản xuất video