Ngành công nghiệp cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng là tập hợp các cơ sở và hệ thống phục vụ một quốc gia, thành phố hoặc khu vực khác, đồng thời bao gồm các dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết cho nền kinh tế, hộ gia đình và công ty hoạt động. Bao gồm các cảng, cầu, đường, sân bay... v.v. 

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây